کل بازديدکنندگان : 37056 امروز : سه شنبه ، 8 بهمن 1398    ساعت :
جستجوی آزمایش

کد آزمایش
"68 , 281 , 532"
روز و زمان انجام آزمایش
روزانه - صبح و عصر
مدت زمان انجام آزمایش
24 ساعته
حداکثر زمان انجام وجوابدهی آزمایش
48 ساعته
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
"پس از گزارش جواب ، 7 روز "
نوع نمونه
"سرم ، ادرار رندوم یا 24 ساعته ، مدفوع"
حجم نمونه
"سرم 2 میلی لیتر ، ادرار 10 میلی لیتر ، مدفوع 2 گرم"
کمترین حجم نمونه
"سرم 1 میلی لیتر ، ادرار 5 میلی لیتر ، مدفوع 1 گرم"
نگهداری نمونه
"7 روز در دمای 8 -2 c˚ ، دو ماه در 20- c˚( نمونه مدفوع باید فوراً منجمد شود)"
حمل و نقل نمونه
در 8 -2 c˚ یا 20- c˚
نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
معیار رد نمونه
حجم کم
نام روش اندازه گیری
Refrac.