کل بازديدکنندگان : 59471 امروز : سه شنبه ، 3 خرداد 1401    ساعت :
جستجوی آزمایش

کد آزمایش
386
روز و زمان انجام آزمایش
روزانه - صبح و عصر
مدت زمان انجام آزمایش
24 ساعته
حداکثر زمان انجام وجوابدهی آزمایش
24 ساعته
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
پس از گزارش جواب نمونه دور ریخته می‌شود.
نوع نمونه
خون تام حاوی سیترات
حجم نمونه
4 میلی لیتر
کمترین حجم نمونه
2 میلی لیتر
نگهداری نمونه
4 ساعت در 15 تا 25 c˚ یا 1 روز در 8 -2 c˚
حمل و نقل نمونه
در 15 تا 25 c˚ یا 8 -2 c˚
نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
معیار رد نمونه
"حجم کم ،همولیز ، نمونه لخته، ضدانعقاد نامناسب"
نام روش اندازه گیری
Automation