کل بازديدکنندگان : 66380 امروز : چهارشنبه ، 10 خرداد 1402    ساعت :
جستجوی آزمایش

کد آزمایش
"1603 , 1604"
روز و زمان انجام آزمایش
روزانه - عصر
مدت زمان انجام آزمایش
5 روزه
نوع نمونه
بافت
نگهداری نمونه
به مدت طولانی اسلاید آماده در دمای 15 تا 25 c˚
حمل و نقل نمونه
در15 تا 25 c˚
نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار