کل بازديدکنندگان : 69405 امروز : شنبه ، 12 اسفند 1402    ساعت :
جستجوی آزمایش

کد آزمایش
401
روز و زمان انجام آزمایش
روزانه - صبح و عصر
مدت زمان انجام آزمایش
24 ساعته
حداکثر زمان انجام وجوابدهی آزمایش
24 ساعته
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
"پس از گزارش جواب ، 7 روز "
نوع نمونه
خون تام حاوی EDTA
حجم نمونه
1 میلی لیتر
کمترین حجم نمونه
0.5 میلی لیتر
نگهداری نمونه
پس از تثبیت در دمای 15 تا 25 c˚ به مدت طولانی قابل نگهداری است
حمل و نقل نمونه
در15 تا 25 c˚
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
نام روش اندازه گیری
Slide staining (Geimsa)