کل بازديدکنندگان : 59471 امروز : سه شنبه ، 3 خرداد 1401    ساعت :
جستجوی آزمایش

کد آزمایش
1214
روز و زمان انجام آزمایش
روزانه - صبح و عصر
مدت زمان انجام آزمایش
"جواب اول 2 روزه ، جواب دوم 7 روزه"
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
"پس از گزارش جواب ، 7 روز "
نوع نمونه
ترشحات گوش
نگهداری نمونه
آزمایش در روز جمع آوری نمونه باید انجام شود.
حمل و نقل نمونه
در 15 تا 25 c˚
نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
راهنمای جمع آوری نمونه
7 روز قبل از انجام آزمایش از مصرف آنتی بیوتیک اجتناب گردد.
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
نام روش اندازه گیری
Aerobic