کل بازديدکنندگان : 40293 امروز : شنبه ، 14 تیر 1399    ساعت :
جستجوی آزمایش

کد آزمایش

روز و زمان انجام آزمایش
قبل از ارسال نمونه تماس بگیرید.
نوع نمونه
"ادرار رندوم( ترجیحاً صبحگاهی) ، سرم ، پلاسما EDTA"
حجم نمونه
ادرار 4 و سایر نمونه ها 1 میلی لیتر
کمترین حجم نمونه
ادرار 2 و سایر نمونه ها 0.5 میلی لیتر
نگهداری نمونه
"1 روز در دمای 8 -2 c˚ ، دو ماه در 20- c˚"
حمل و نقل نمونه
در 8 -2 c˚ یا 20- c˚
نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
معیار رد نمونه
حجم کم
نام روش اندازه گیری
Elisa