کل بازديدکنندگان : 37544 امروز : چهارشنبه ، 30 بهمن 1398    ساعت :
جستجوی آزمایش

کد آزمایش
"192 , 197 , 182"
روز و زمان انجام آزمایش
روزانه - صبح
مدت زمان انجام آزمایش
48 ساعته
حداکثر زمان انجام وجوابدهی آزمایش
72 ساعته
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
"پس از گزارش جواب ، 14 روز"
نوع نمونه
"پلاسما EDTA ، ادرار رندوم( ترجیحاً صبحگاهی) ، مایع نخاع "
حجم نمونه
ادرار 20 میلی لیتر و سایر نمونه ها 2 میلی لیتر
کمترین حجم نمونه
ادرار 10 میلی لیتر و سایر نمونه ها 1 میلی لیتر
نگهداری نمونه
"1 روز در دمای 8 -2 c˚ ، یک ماه در 20- c˚"
حمل و نقل نمونه
در 8 -2 c˚ یا 20- c˚
نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
معیار رد نمونه
حجم کم
نام روش اندازه گیری
HPLC