کل بازديدکنندگان : 59473 امروز : سه شنبه ، 3 خرداد 1401    ساعت :
جستجوی آزمایش

کد آزمایش
952
روز و زمان انجام آزمایش
روزانه - عصر
مدت زمان انجام آزمایش
72 ساعته
حداکثر زمان انجام وجوابدهی آزمایش
4 روزه
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
"پس از گزارش جواب، 6 ماه"
نوع نمونه
"سرم ، مایع نخاع ، خون تام حاوی EDTA ، بافت ، پلاسما EDTA ، مایعات بدن ، بزاق"
حجم نمونه
"بافت 10 میلی لیتر ، سایر نمونه‌ها 2 میلی لیتر"
کمترین حجم نمونه
"بافت 5 میلی لیتر ، سایر نمونه‌ها 1 میلی لیتر"
نگهداری نمونه
"2 روز در دمای 8 -2 c˚ ، برای مدت طولانی تر در 20- c˚"
حمل و نقل نمونه
ترجیحاً در 8 -2 c˚
نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
معیار رد نمونه
"حجم کم ، ضد انعقاد نامناسب ، نمونه لخته ، همولیز ، استفاده از فرمالین"
نام روش اندازه گیری
PCR