کل بازديدکنندگان : 61167 امروز : دوشنبه ، 24 مرداد 1401    ساعت :
جستجوی آزمایش

کد آزمایش
"104 , 103"
روز و زمان انجام آزمایش
روزانه - صبح
مدت زمان انجام آزمایش
24 ساعته
حداکثر زمان انجام وجوابدهی آزمایش
48 ساعته
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
"پس از گزارش جواب ، 7 روز "
نوع نمونه
"سرم ، خون تام حاوی EDTA"
حجم نمونه
سرم 1 و خون تام 2 میلی لیتر
کمترین حجم نمونه
سرم 0.5 و خون تام 1 میلی لیتر
نگهداری نمونه
سرم : 4 ساعت در 15 تا 25 c˚ یا 2 روز در 8 -2 c˚یا سه ماه در20- c˚ (دور از نور ) خون تام EDTA : آزمایش باید همان روز انجام شود.
حمل و نقل نمونه
در 8 -2 c˚ یا 20- c˚
نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
راهنمای جمع آوری نمونه
"سرم : بلافاصله پس از جمع آوری و جداسازی ، تا قبل از انجام آزمایش ،نمونه در لوله تیره ( محیط تاریک) نگهداری و حمل گردد. از تکرار چرخه ذوب و انجماد خودداری گردد."
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
معیار رد نمونه
"حجم کم،همولیز،ایکتریک،لیپمیک،نمونه لخته، منجمد، ضد انعقاد نامناسب"
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ناشتا
نام روش اندازه گیری
ECLA & RIA