کل بازديدکنندگان : 37544 امروز : چهارشنبه ، 30 بهمن 1398    ساعت :
جستجوی آزمایش

کد آزمایش
219
روز و زمان انجام آزمایش
روزانه - صبح و عصر
مدت زمان انجام آزمایش
24 ساعته
حداکثر زمان انجام وجوابدهی آزمایش
24 ساعته
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
"پس از گزارش جواب ، 7 روز "
نوع نمونه
ادرار رندوم( ترجیحاً صبحگاهی) یا 12 ساعته
حجم نمونه
25 میلی لیتر
کمترین حجم نمونه
20میلی لیتر
نگهداری نمونه
آزمایش در روز جمع آوری نمونه باید انجام شود.
حمل و نقل نمونه
در مدت 2 ساعت در 8 -2 c˚
نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
معیار رد نمونه
حجم کم
نام روش اندازه گیری
Microscopic count