کل بازديدکنندگان : 63231 امروز : سه شنبه ، 15 آذر 1401    ساعت :
جستجوی آزمایش

کد آزمایش
694
روز و زمان انجام آزمایش
15 روز یکبار- صبح
مدت زمان انجام آزمایش
24 ساعته
نوع نمونه
سرم
حجم نمونه
1 میلی لیتر
کمترین حجم نمونه
0.5 میلی لیتر
نگهداری نمونه
"7 روز در دمای 8 -2 c˚ ، سه ماه در 20- c˚"
حمل و نقل نمونه
در 8 -2 c˚ یا 20- c˚
نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
راهنمای جمع آوری نمونه
از تکرار چرخه ذوب و انجماد خودداری گردد.
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
معیار رد نمونه
"حجم کم، همولیز،ایکتریک، لیپمیک "
نام روش اندازه گیری
Elisa