کل بازديدکنندگان : 61167 امروز : دوشنبه ، 24 مرداد 1401    ساعت :
جستجوی آزمایش

کد آزمایش
1610
روز و زمان انجام آزمایش
روزانه - صبح و عصر
مدت زمان انجام آزمایش
4 روزه
نوع نمونه
آسپراسیون
نگهداری نمونه
مدت سه ماه بعد از آماده شدن اسلاید در دمای 15 تا 25 c˚
حمل و نقل نمونه
در 15 تا 25 c˚
نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
نام روش اندازه گیری
Papanicolaou staining