کل بازديدکنندگان : 39239 امروز : سه شنبه ، 6 خرداد 1399    ساعت :
جستجوی آزمایش

کد آزمایش
1037
روز و زمان انجام آزمایش
قبل از ارسال نمونه تماس بگیرید.
نوع نمونه
سرم
حجم نمونه
1 میلی لیتر
کمترین حجم نمونه
0.5 میلی لیتر
نگهداری نمونه
"1 روز در دمای 8 -2 c˚ ، یک ماه در 20- c˚"
حمل و نقل نمونه
در 8 -2 c˚ یا 20- c˚
نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
معیار رد نمونه
"حجم کم ، همولیز ، ایکتریک ، لیپمیک"
نام روش اندازه گیری
Elisa