کل بازديدکنندگان : 63226 امروز : سه شنبه ، 15 آذر 1401    ساعت :
جستجوی آزمایش

کد آزمایش
306
روز و زمان انجام آزمایش
روزانه - صبح و عصر
مدت زمان انجام آزمایش
24 ساعته
حداکثر زمان انجام وجوابدهی آزمایش
24 ساعته
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
"پس از گزارش جواب ، 7 روز "
نوع نمونه
خون تام حاوی EDTA
حجم نمونه
1 میلی لیتر
کمترین حجم نمونه
0.5 میلی لیتر
نگهداری نمونه
4 ساعت در دمای 15 تا 25 c˚ یا 1 روز در دمای 8 -2 c˚
حمل و نقل نمونه
در 8 -2 c˚
نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
معیار رد نمونه
"حجم کم ، همولیز ، لیپمیک ، ایکتریک ، نمونه لخته ، منجمد، ضد انعقاد نامناسب"
نام روش اندازه گیری
Cell counter