کل بازديدکنندگان : 40293 امروز : شنبه ، 14 تیر 1399    ساعت :
جستجوی آزمایش

کد آزمایش
"96 , 97"
روز و زمان انجام آزمایش
روزانه - صبح و عصر
مدت زمان انجام آزمایش
24 ساعته
حداکثر زمان انجام وجوابدهی آزمایش
24 ساعته
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
"پس از گزارش جواب ، 7 روز "
نوع نمونه
"پلاسما هپارینه ، مایعات بدن، مایع نخاع"
حجم نمونه
2 میلی لیتر
کمترین حجم نمونه
1 میلی لیتر
نگهداری نمونه
"1 روز در دمای 8 -2 c˚ ،یک ماه در 20- c˚"
حمل و نقل نمونه
در 8 -2 c˚ یا 20- c˚
نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
راهنمای جمع آوری نمونه
گارو بسته نشود. نمونه در کمتر از 15 دقیقه جدا گردد.
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
معیار رد نمونه
"حجم کم، همولیز،ایکتریک،لیپمیک"
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
مصرف داروی سفوتاکسیم اجتناب گردد.
نام روش اندازه گیری
Chemical