کل بازديدکنندگان : 40295 امروز : شنبه ، 14 تیر 1399    ساعت :
جستجوی آزمایش

کد آزمایش
62
روز و زمان انجام آزمایش
روزانه - صبح و عصر
مدت زمان انجام آزمایش
24 ساعته
حداکثر زمان انجام وجوابدهی آزمایش
24 ساعته
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
"پس از گزارش جواب ، 7 روز "
نوع نمونه
سرم ( رجوع شود به راهنمای جمع آوری نمونه)
حجم نمونه
0.6 میلی لیتر
کمترین حجم نمونه
0.3 میلی لیتر
نگهداری نمونه
5 ساعت در دمای 15 تا 25 c˚ یا 7 روز در 8 -2 c˚
حمل و نقل نمونه
در 8 -2 c˚
نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
راهنمای جمع آوری نمونه
"1میلی لیتر سرم حاوی 30میکرولیتر اسید استیک 1% مولار ، نمونه سریع جدا شود . از تکرار چرخه ذوب و انجماد خودداری گردد."
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
معیار رد نمونه
"حجم کم، همولیز،ایکتریک،لیپمیک"
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
"ترجیحاً ناشتا ، چند روز قبل از انجام آزمایش از مصرف داروی سفوتاکسیم اجتناب گردد. و نیز از معاینه رکتال (DRE )، بیوپسی پروستات ، ماساژ پروستات اجتناب گردد."
نام روش اندازه گیری
photometeric