کل بازديدکنندگان : 37059 امروز : سه شنبه ، 8 بهمن 1398    ساعت :
جستجوی آزمایش

کد آزمایش
1398
روز و زمان انجام آزمایش
روزانه - صبح و عصر
مدت زمان انجام آزمایش
24 ساعته
حداکثر زمان انجام وجوابدهی آزمایش
24 ساعته
نوع نمونه
نمونه اطراف معقد
حجم نمونه
2 اسلاید
نگهداری نمونه
آزمایش در روز جمع آوری نمونه باید انجام شود.
حمل و نقل نمونه
در15 تا 25 c˚
نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
نام روش اندازه گیری
Direct smear