کل بازديدکنندگان : 66379 امروز : چهارشنبه ، 10 خرداد 1402    ساعت :
جستجوی آزمایش

کد آزمایش
154
روز و زمان انجام آزمایش
قبل از ارسال نمونه تماس بگیرید.
نوع نمونه
خون تام حاوی EDTA
حجم نمونه
4 میلی لیتر
کمترین حجم نمونه
2 میلی لیتر
نگهداری نمونه
"7 روز در دمای 8 -2 c˚ ، دو ماه در 20- c˚"
حمل و نقل نمونه
در 8 -2 c˚ یا 20- c˚
نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
معیار رد نمونه
"حجم کم ، همولیز ، لخته ، منجمد ، ضد انعقاد نامناسب"
نام روش اندازه گیری
RIA