کل بازديدکنندگان : 42685 امروز : چهارشنبه ، 2 مهر 1399    ساعت :
جستجوی آزمایش

کد آزمایش
58
روز و زمان انجام آزمایش
روزانه - صبح و عصر
مدت زمان انجام آزمایش
24 ساعته
حداکثر زمان انجام وجوابدهی آزمایش
24 ساعته
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
"پس از گزارش جواب ، 7 روز "
نوع نمونه
" سرم ، پلاسما هپارینه"
حجم نمونه
0.4 میلی لیتر
کمترین حجم نمونه
0.2 میلی لیتر
نگهداری نمونه
"3 روز در دمای 8 -2 c˚ ، دو ماه در20- c˚"
حمل و نقل نمونه
در 8 -2 c˚ یا 20- c˚
نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
معیار رد نمونه
"حجم کم، همولیز،ایکتریک،لیپمیک"
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
"ناشتا ،از مصرف داروی هپاتوکسیک اجتناب گردد."
نام روش اندازه گیری
photometeric