کل بازديدکنندگان : 40296 امروز : شنبه ، 14 تیر 1399    ساعت :
جستجوی آزمایش

کد آزمایش

روز و زمان انجام آزمایش
چهارشنبه - صبح
مدت زمان انجام آزمایش
24 ساعته
حداکثر زمان انجام وجوابدهی آزمایش
8 روزه
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
"پس از گزارش جواب ، 7 روز "
نوع نمونه
"سرم ، پلاسما EDTA "
حجم نمونه
2 میلی لیتر
کمترین حجم نمونه
1 میلی لیتر
نگهداری نمونه
"1 روز در دمای 8 -2 c˚ ، سه ماه در 20- c˚"
حمل و نقل نمونه
در 8 -2 c˚ یا 20- c˚
نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
اطلاعات لازم از بیمار
"سن بیمار ، اطمینان از ناشتا بودن "
معیار رد نمونه
"حجم کم ، همولیز"
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ناشتا
نام روش اندازه گیری
Elisa