کل بازديدکنندگان : 63229 امروز : سه شنبه ، 15 آذر 1401    ساعت :
جستجوی آزمایش

کد آزمایش
"29 , 225 , 226"
روز و زمان انجام آزمایش
روزانه - صبح و عصر
مدت زمان انجام آزمایش
24 ساعته
حداکثر زمان انجام وجوابدهی آزمایش
24 ساعته
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
"پس از گزارش جواب ، 7 روز "
نوع نمونه
"سرم ، پلاسما هپارینه ، مایعات بدن ، ادرار رندوم یا 24 ساعته"
حجم نمونه
"ادرار 2 ، سایر نمونه ها 1 میلی لیتر"
کمترین حجم نمونه
"ادرار 1 ، سایر نمونه ها 0.5 میلی لیتر"
نگهداری نمونه
"7 روز در دمای 8 -2 c˚ ، سه ماه در 20- c˚"
حمل و نقل نمونه
در 8 -2 c˚ یا 20- c˚
نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
راهنمای جمع آوری نمونه
ماده نگهدارنده: 10 تا 15میلی لیتر Hcl 6 mol/L
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
معیار رد نمونه
"حجم کم، همولیز،ایکتریک، لیپمیک "
نام روش اندازه گیری
photometeric