کل بازديدکنندگان : 59470 امروز : سه شنبه ، 3 خرداد 1401    ساعت :
جستجوی آزمایش

کد آزمایش
956
روز و زمان انجام آزمایش
یکبار در هفته -
نوع نمونه
"خون تام حاوی EDTA ، سرم ، پلاسما EDTA ، مایع نخاع ، نمونه تنفسی ، مدفوع ، نمونه سواب ، مایعات بدن"
حجم نمونه
"مدفوع 2 گرم، سایر نمونه ها 2 میلی لیتر"
کمترین حجم نمونه
"مدفوع 1 میلی لیتر ، سایر نمونه‌ها 1 میلی لیتر"
نگهداری نمونه
"3 روز در دمای 8 -2 c˚ ، سه ماه 20- c˚"
حمل و نقل نمونه
ترجیحاً در 8 -2 c˚
نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
معیار رد نمونه
"حجم کم ، ضد انعقاد نامناسب ، نمونه لخته ، همولیز ، استفاده از فرمالین، سواب با نوک چوبی یا ترکیب کلسیم دار، محیط ژله‌ای"
نام روش اندازه گیری
PCR