کل بازديدکنندگان : 37059 امروز : سه شنبه ، 8 بهمن 1398    ساعت :
جستجوی آزمایش

کد آزمایش
1195
روز و زمان انجام آزمایش
روزانه - صبح و عصر
مدت زمان انجام آزمایش
4 روزه
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
"پس از گزارش جواب ، 7 روز "
نوع نمونه
ترشحات مجرا
نگهداری نمونه
آزمایش در روز جمع آوری نمونه باید انجام شود.
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
7 روز قبل از انجام آزمایش از مصرف آنتی بیوتیک اجتناب گردد.
نام روش اندازه گیری
Aerobic