کل بازديدکنندگان : 71104 امروز : سه شنبه ، 8 خرداد 1403    ساعت :
اخبـــار
آزمایشات خونی کبدی چه چیزی را نشان میدهند ١٤٠١/١١/٣
منبع خبر :

آزمایشات خونی کبدی چه چیزی را نشان میدهند

 

آزمایشات خونی کبد چگونگی کارکرد کبد و میزان آسیب و التهاب را در کبد نشان میدهند .تا همین اواخر آزمایشات خونی کبد با نام

تستهای عملکرد کبدی (LFT)شناخته میشد .

بسیاری از بیماران تستهای خونی کبد غیر نرمال دارند در حالی که عملکرد کبد آنها نرمال است .به همین علت این واژه (تستهای عملکرد

کبد )غیر قابل استفاده است.

 این واژه همجنین باعث ایجاد نگرانی در افراد میشود . بنابراین واژه تستهای عملکرد کبدی با تستهای خونی کبدی

جایگزین شد .این تحول بزرگیست و متخصصان علوم پزشکی سعی در ترویج استفاده این واژه بصورت صحیح و گسترده میکنند .

نامیدن تست به صورت آزمایشات خونی کبدی توصیف صحیح تری را ارائه میکند ، و استفاده از این اصطلاح کمتر رعب انگیز است .

تستهای خونی کبد شامل اندازه گیری مواد شیمیایی، آنزیمها، پروتئین ها وسایر موادی است که توسط کبد ساخته میشود ، و

اندازه گیری آنها مقادیر نرمال را برای ما آشکار میکند .

عمده این تستها شامل : 

 

 

 

آلانین آمینوترانسفر و آسپارتات آمینوترانسفراز

 آلانین آمینوترانسفراز (َALT) و آسپارتات آمینوترانسفراز(AST) آنزیم هایی هستند که در سلولهای کبد (هپاتوسیت ) یافت میشوند، و با

آسیب سلولهای کبدی وارد خون میشوند ، و نشان دهنده میزان درصد التهاب کبد میباشند .

میزان این آنزیم ها در هپاتیت ها میتواند تا پنجاه درصد افزایش داشته باشد .

میزان ALT برای کبداختصاصی تر ازAST میباشد ، زیراASTدر آسیبهای عضلانی سایر اندامها نیز افزایش میابد .

پایش میزان این آنزیم ها به پزشکان جهت بررسی میران فیبروز کبدی در کبدچرب الکلی و کبد چرب غیر الکلی کمک میکند .

 

 این آنزیم ها معمولا در مجاری صفراوی کبد یافت میشوند .افزایش الکالین فسفاتاز و گلوتامیل ترانسفراز معمولا نشان دهنده انسداد

مجاری کبدی یا کلستاتیک میباشد ، که در آن جریان صفرا در کبد به علت انسداد مجاری صفراوی متوقف میشود .

میزان (GGT) یک شاخص برای نشان دادن میزان مصرف الکل در افراد الکلی میباشد .همچنین در بیماری کبد چرب غیر الکلی نیز میتواند

افزایش یابد .

 

بیلیروبین از تخریب گلوبولهای قرمز ایجاد میشود .و رنگدانه اصلی صفرا (مواد زرد و سبز که بوسیله کبد ساخته میشود و به هضم غذا

کمک میکند )میباشد .افزایش بیلیروبین باعث زردی (یرقان) میشود که با زرد شدن چشم ها و پوست در بیماری کبدی مشخص میشود .

 

 

آلبومین پروتئینی است که توسط کبد ساخته میشود و 60% کل پروتئین های خون را شامل میشود .به رشد و ترمیم بافتی کمک میکند و

باعث میشود خون از داخل رگها به خارج نشت نکند.همچنین حمل کننده مواد غذایی و هورمونها میباشد.در صورت آسیب کبد احتمال

دارد آلبومین کاهش یابد .سطح هر کدام از این مواد بصورت مقادیر کمی و اعداد قابل گزارش هستند .

نتایج تستهای کبدی غیرنرمال کمتر و بیشتر از رنج نرمال میباشد .

آزمایشگاههای تشخیص طبی  رنج مقادیر نرمال یا مرجع را تعیین میکنند .و افرادی که بیماری کبدی ندارند در این رنج گسترده قرار میگیرند .

 نتایج تستهای کبدی غیر نرمال کمتر یا بیشتر از رنج نرمال میباشد .

منبع :britishlivertrust.org

تهیه کننده : هنگامه اکبری

آزمایشگاه گلستان

 

[ بازگشت ]